اخباری درج نشده است

نشاني: قزوين، شهرك صنعتي كاسپين، فاز2، بلوار ميرعماد، انتهاي خيابان صنعت دوم

تلفن:3-02832848722

دورنگار : 02832848724

صندوق پستي:1963-34451

پست الكترونيك: info@aramkimya.com


لينكهاي مفيد:

سازمان غذا و دارو

انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران